Links

Links

Als school hebben we te maken met verschillende instanties, bedrijven en stichtingen. Uiteindelijk dragen zij allen bij tot een fijne, leerzame en zorgeloze schooltijd voor de leerlingen van OBS Samen Een.

Onderwijs

Informatie Rijksoverheid basisonderwijs 
Rijksoverheid - basisonderwijs

Inspectie van het onderwijs
Tel. 088-6696060
Tel.0800-8051
www.onderwijsinspectie.nl

Meldpunt vertrouwensinspectie    
Tel. 0900-1113111

De schoolbegeleidingsdienst
Onderwijsadvies    Planetenweg 115
2132 HL   Hoofddorp 
Tel. 023-5100000

GGD/JGZ Amstelland- De Meerlanden
De schoolarts: Mevr. José Leentjes  
Tel. 020-5555982

Interne Respectcoördinator
Karin van Leeuwen  E-mail: karin.leeuwen@obssameneen.nl
Marieke den Hartog  E-mail: marieke.hartog@obssameneen.nl
(voorheen intern vertrouwenspersoon, en in tegenstelling zoals vermeld in de schoolgids)

Externe vertrouwenspersoon klachtencommissie     
Karin van den Heuvel   
Tel. 0346-557121

De Taalklas    
IKC Triade
Dreef 1a
1431 WC Aalsmeer
Tel. 06-15106843  
taalklasaalsmeer@gmail.com
https://www.taalklasaalsmeer.nl

School Maatschappelijk Werker     
Naime Akar     
Tel. 06-30801558     
n.akar@altra.nl

 

Sportief

 Zwembad "De Waterlelie"   
Dreef 7
1431 WC   Aalsmeer 
Tel. 0297-322022  
www.esa-aalsmeer.nl

 Gymnastiekzaal "Rozenstraat"  
Rozenstraat 2b
1431 BL  Aalsmeer   
Tel. 0297-323345

 

Buitenschoolse opvang:

Solidoe de Berenboot  
Aalsmeer
Tel. 0297-348090        
www.solidoe.nl

Solidoe Villa Amstelhof
De Kwakel   
Tel. 0297-513696   
www.villaamstelhof.nl

Compananny
Schiphol Rijk  Aalsmeer  
www.compananny.nl

Just Kiddies
Aalsmeer
Tel. 06-51191752
www.justkiddies.nl