Groep 1-2b

Wij zijn groep 1 / 2 B

Een gezellige kleutergroep van 20 kinderen waarbij gedurende het schooljaar nog enkele kinderen kunnen instromen. Wij vinden het leuk wanneer er nieuwe kinderen bijkomen, omdat we allemaal goede hulpjes voor elkaar zijn. Het geven van complimenten tussendoor, elkaar accepteren zoals we zijn en een helpende hand bieden wanneer dat nodig is zijn belangrijke onderdelen binnen de groep.

Start van de dag
Iedere dag starten we met een kringmoment. We zingen een lied over de dagen van de week, bespreken de datum, het seizoen en benoemen de dagritme.

Thematisch werken
Thematisch werken wij aan verschillende doelen waar alle activiteiten op worden aangesloten. Spelenderwijs ontdekken wij de wereld om ons heen en leren van en met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat zowel de kinderen als de ouders betrokken zijn bij de onderwerpen/thema’s, waardoor we vooral de kinderen spullen laten meenemen om de thematafel mee in te richten. Bij een start van ieder thema hoort een startverhaal, er worden ervaringen uitgewisseld, we bespreken de meegenomen spullen om de woordenschat te vergroten, we maken een woordveld en schrijven en tekenen daar zelf woorden bij.

Speel/werkles
Tijdens de speel/werkles leren de kinderen de fijne motoriek ontwikkelen door te schilderen, te knippen/plakken, te vouwen, prikken, scheuren en te tekenen. Met elkaar maken we de mooiste kunstwerken! Ook In de reken- en taalhoek liggen wekelijks nieuwe opdrachten klaar waar de kinderen zelf met cijfers en letters aan de slag kunnen gaan. Al het werk waar we trots op zijn bewaren we in een eigen portfolio. Naast het werken, genieten we ook van het spelen met elkaar. 

Tussen de kring/speel- en werkmomenten door nemen wij dagelijks ook even de tijd om te zingen, te bewegen/dansen of voor een energizer. Dit zorgt voor een gezellige sfeer in de groep, we leren elkaar nog beter kennen en het zorgt ervoor dat we met frisse energie aan een nieuwe activiteit kunnen beginnen. 

  

 

 


Bekijk ons nieuws:

Geen items gevonden

Leerkracht

Britt Verrips

Britt Verrips Juf

Marianne van der Ploeg

Marianne van der Ploeg Juf