Groep 3

Welkom op de groepspagina van groep 3!
Groep 3 krijgt les van juf Tonja. Op dinsdag en donderdag heeft zij hulp van juf Shania die dan stage loopt.
Op woensdagochtend en vrijdagochtend helpt juf Monique soms in de klas. 

Veilig leren lezen
De leerlingen in groep 3 leren lezen met de methode Veilig Leren Lezen. Er wordt in deze methode naast 'technisch' lezen ook aandacht besteed aan spelling, woordenschat en mondelinge taal.

Er zijn in totaal 13 kernen. Vanaf 'kern start' tot en met kern 6 leren de kinderen 34 letters/lettercombinaties vlot te verklanken en leren ze eenvoudige eenlettergrepige woorden (bijvoorbeeld kip) te lezen en correct te spellen.

Na elke kern wordt er een leestoets afgenomen, met de resultaten van de toets zullen de leerlingen ingedeeld worden in niveaugroepen (ster (risicolezer), maan (gemiddelde lezer), zon (vlotte lezer)).

De resultaten kunnen per kern erg verschillen en uw kind kan daarom per kern in een andere niveaugroep komen. Uw kind krijgt op deze manier de instructie die het best passend is.

Het is belangrijk om iedere dag -zeker in het weekend en tijdens vakanties- 10 minuten met uw kind thuis hardop te lezen. Het extra lezen kan uw zoon/dochter over een drempel heen helpen waardoor hij/zij meer leesmotivatie en een betere leestechniek krijgt. Lezen vergroot de woordenschat, het leesbegrip en heeft ook een positief effect op de spelling, taal en de fantasie!

Rekenen

We rekenen iedere dag uit de methode “Wereld in getallen”. Het accent van de methode ligt op inzicht, maar we besteden ook veel aandacht aan het automatiseren.
We oefenen bijvoorbeeld het snel uit je hoofd  rekenen van sommen tot 20, oriëntatie op de getallenlijn ( " waar staat het huis van nummer 6" ) en van concrete situatie naar som.
Op de woensdag werken we in een projectles met de onderwerpen meten, tijd en geld.
In het tweede deel van elke rekenles werken de kinderen samen aan de opdrachten.

Schrijven

In groep 3 werken we met de methode Pennenstreken en in groep 3 oefenen de kinderen voor het eerst de schrijfletters met een goede schrijfhouding en pengreep. We leren de kinderen het verschil tussen schrijfletters en leesletters.

Zelfstandig werken

De leerlingen leren de opgedane kennis zelfstandig te verwerken. Om deze zelfstandigheid te bevorderen leren we de kinderen wat het betekent als het stoplicht op rood/oranje/groen staat, leren we ze gebruik te maken van de individuele blokjes, de kleurenklok en het planbord. Tijdens het zelfstandig werken is er gelegenheid voor de leerkracht nog eens extra uitleg te geven aan groepjes kinderen.

Taakspel

Taakspel bevordert de werkhouding en taakgerichtheid van kinderen. Een sterk positief effect van taakspel is het verbeteren van de sociale competentie van de kinderen, het verbeteren van de relaties tussen kinderen onderling en het voorkomen van pestgedrag. Het is een landelijk door de inspectie goedgekeurde anti-pestmethode.  Alle leerkrachten van Samen Een zijn of worden geschoold in het spelen van taakspel met de kinderen.

Taakspel wordt drie keer in de week gespeeld, waarbij de kinderen zijn ingedeeld in groepjes. Tijdens deze drie keer kunnen ze per groep een sticker verdienen. Met drie stickers krijgen ze op vrijdag een weekbeloning. wat de beloning is, bepalen de kinderen zelf, in overleg met hun leerkracht.

Rots en water

Om de 2 weken heeft groep 3 een Rots en Water les. Het doel van Rots en Water is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden, het welzijn bij kinderen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen.

Overige vakken

Muziek, drama, verkeer en creatieve vakken vinden veelal in de middag plaats. Gym heeft groep 3 op dinsdag en donderdag van 12.45- 13.25 van juf Marianne. 

 

 

 

 

 


Bekijk ons nieuws:

Geen items gevonden

Leerkracht