School praktisch

School praktisch

Hier vindt u onze schooltijden, het vakantierooster en de verlofregeling met de benodigde aanvraagformulieren.
Wat moet u doen als uw kind ziek thuis leest u bij ziek melden.
Ook het gymnatiekrooster en zwemrooster voor groep 3 en 4 is in deze rubriek opgenomen.

Al deze praktische zaken staan vermeld in de bijlage schoolgids van het huidige schooljaar. Deze kunt u downloaden op de website.