Schooltijden

Schooltijden

De schooltijden van alle leerlingen zijn alle dagen gelijk van maandag t/m vrijdag.

School begint  8.30 uur.

School gaat uit om 14.15 uur in de middag. 

De lunchtijd is gezamenlijk een kwartier eten met de leerkracht in de groep en een half uur buiten spelen onder toezicht van een TSO-coördinator Solidoe. Het buiten spelen is verdeeld in bovenbouw en onderbouw. Er wordt  een tegemoetkoming voor de kosten gevraagd in de vorm van een vrijwillge ouderbijdrage van €0.40 per kind per dag.