Vakantie- en verlofregeling

Vakantie- en verlofregeling

Het verkrijgen van extra verlof is niet zonder meer mogelijk. Indien u meent hierop recht te hebben kunt u een formulier vragen en een verzoek indienen bij de directie (twee maanden van tevoren). Op dit formulier vindt u toelichting wanneer u wel en wanneer u géén toestemming voor verlof krijgt. De directie is verplicht zich aan de leerplichtwet te houden en moet overtredingen melden bij de leerplichtambtenaar.

We vragen ook ouders van 4 jarigen dit formulier in te vullen. Zij zijn formeel nog niet leerplichtig maar wij rekenen wel op hun aanwezigheid.