Schoolgids

Schoolgids

In de schoolgids leest u de schoolorganisatie en werkwijze. De schoolgids wordt uitgereikt aan nieuwe ouders.

- Schoolgids OBS Samen Een

In de bijlage schoolgids vindt u praktische zaken per schooljaar. Deze wordt in de eerste schoolweek naar alle ouders gemaild. Voor nieuwe ouders wordt de bijlage schoolgids toegezonden in het informatiepakket.