Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Van de ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De bijdrage wordt door de verschillende Ouderraad-comissies gebruikt voor het organiseren van feesten en andere leuke en sportieve zaken voor de kinderen. Het Sinterklaasfeest, kerstdiner, drinken en wat lekkers bij sporttoernooien, benodigd materiaal en de collectieve ongevallenverzekering worden oa. van de ouderbijdrage bekostigd.

 

Let op: De ouderbijdrage wijzigt schooljaar 2021-2022. U wordt binnenkort hierover geïnformeerd!

 Groep 1 t/m 7

Voor groep 1 t/m 7 is de ouderbijdrage € 75.00 per schooljaar. Dit bedrag is inclusief het jaarlijkse schoolreisje. U kunt eventueel in twee termijnen betalen.

 

 Groep 8

Voor groep 8 is de ouderbijdrage € 200.00 voor het laatste schooljaar. Er worden extra activiteiten georganiseerd en ze gaan vier dagen op kamp naar Texel.

Het bedrag is als volgt samengesteld:

Ouderbijdrage € 42.00
Schoolkamp Texel 4 dagen € 122.00
Diverse activiteiten € 26.00
DVD van de musical € 10.00
   

De ouderraad stuurt u jaarlijks een nota via Parro. De nota kunt u voldoen met een I-deal betaling, dit is ook mogelijk in twee termijnen.