Ouderraad

Ouderraad

Wilt u iets vragen of melden aan de ouderraad? U kunt altijd één van ons aanspreken. Een e-mail kunt u sturen naar: or@obssameneen.nl

Wat doet de Ouderraad

De Ouderraad is het overlegorgaan van de verschillende commissies en bestaat uit minimaal vijf personen. Ieder OR-lid is vertegenwoordigd in één of meerdere commissies. Er wordt door ons ongeveer 6 keer per schooljaar vergaderd. Vanuit de commissies wordt verslag gedaan en wij beheren de vrijwillige ouderbijdrage.

Ouderrraad commissies zijn:

  1. NME  Natuur en Milieu educatie
  2. Feestcommissie
  3. Schoolreiscommissie
  4. Kunst en Cultuur
  5. Bibliotheek
  6. Sport.

 

OR leden

Marije, Rutger, Annika, Wilma, Lianne en Ellen