Onze school

Onze school

OBS Samen Een is een school gelegen in het dorpscentrum van Aalsmeer. Het is een middelgrote school, gehuisvest in een vrolijk goed onderhouden gebouw in de Schoolstraat.

In het huidige schooljaar 2022/2023 hebben we 8 groepen. Er zijn twee groepen 1/2, een groep 3, een groep 4,  een groep 5, een groep 6, een groep 7 en een groep 8. Het lukt ons over het algemeen om het aantal kinderen per groep klein te houden. De meeste groepen hebben ook dit jaar tussen de 20 en 26 leerlingen.

Het is een openbare school en hij maakt onderdeel uit van de Stichting Auro voor Openbaar Primair Onderwijs.

Stichting AURO

De OBS Samen Eén staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Auro, schoolbestuur voor het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen. Op 1 januari 2006 is al het openbaar primair onderwijs in deze gemeenten verzelfstandigd onder één bestuur gebracht.


Het bestuur van de Stichting Auro is verantwoordelijk voor 10 scholen met in totaal ruim 2.200 leerlingen en 185 medewerkers.  Het stichtingsbestuur heeft een bestuursmanager aangesteld en heeft hier een aantal van haar taken en bevoegdheden aan gemandateerd. Op de website van de stichting zijn alle overige gegevens te vinden.