Informatie

Informatie

Onder het menu informatie kunt u schoolinfo terugvinden.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op!

U kunt altijd bellen naar school of een mail sturen naar info@obssameneen.nl.

Ook via het contactformulier op deze website kunt u uw vraag stellen.

Team OBS Samen Een