Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

Voor uw kind verandert er veel als het voor het eerst naar school gaat. Maar ook voor u, als ouder/verzorger, komen er veel nieuwe dingen op u af. Voor wat betreft de mogelijkheden van de voor- en naschoolse opvang, kunt u in de informatie lezen.